Verkoop volgens de WEEE-norm

Alle verkochte producten zijn op functioneren getest en goedgekeurd.